Aktualności - Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego


Zarząd Klubu  Seniora zaprasza członków Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i członków Klubu Seniora na spotkanie w dniu 19 września br o godz.12-tej w GOK Przesmyki. Pani dr Ewa Jasiuk zaprezentuje wykład nt "Jak być szczęśliwym seniorem", a w części towarzyskiej "Przesmyczanki" przedstawią swój repertuar. ZAPRASZAMY.

Przesmyki.15.09.2021r.


"Międzypokoleniowe dylematy: teściowa - synowa; dziadkowie - wnuki; rodzice - dzieci". To temat prelekcji która odbędzie się 22 lipca 2021 r. /czwartek/ o godz.13,30, w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach. Prelekcję wygłosi psychoterapeutka - Adrianna Szubielska. Na prelekcję zapraszamy członków Klubu Seniora oraz osoby spoza klubu zainteresowane tymi problemami.
 Przesmyki 2021.07.15.                     Zarząd Klubu Seniora

  

^^^^^^^^^^^^^

 15 czerwca 2021 roku członkowie Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego oraz seniorzy z Klubu Seniora uczestniczyli w ognisku zorganizowanym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. W wydarzeniu tym uczestniczyli również, jako członkowie Stowarzyszenia, Wójt Gminy - Andrzej Skolimowski oraz  Sekretarz Gminy - Krystyna Bujnowska.
      Przy pieczonych kiełbaskach i ziemniakach, przy cieście, nalewkach i dobrej muzyce bawiła się ponad 40 osobowa grupa seniorów. Z żalem musieli wracać do domów po kilkugodzinnych śpiewach, tańcach i zabawach.
         ^^^^^^^^^^^^^
    
       10 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz.15-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach będziemy mieli okazję wziąć udział w gimnastyce senioralnej. Gimnastykę dla seniorów prowadzić będzie profesjonalna nauczycielka raz w tygodniu o godz.15-tej w każdy czwartek tygodnia. Obowiązuje swobodnym strój. Ze sobą trzeba przynieść ręcznik aby ćwiczyć na  materacu i ręczniku.
Zapraszamy do udziału.
2021.06.03.      ^^^^^^^^^^^^^


      Informujemy, że 3 czerwca 2021 r. /Boże Ciało/ o godz.11-tej w Kościele w Przesmykach  odprawiona zostanie Msza Św. w intencji zmarłej naszej Koleżanki - Danusi Lipińskiej.
Mszę zakupił Zarząd Klubu Seniora za pozostałość składek na pogrzebową wiązankę.
Zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy.
2021.04.20.
       ^^^^^^^^^^^^^^^^

       23 kwietnia 2021 r. /niedziela/ o godz.17-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się spotkanie członków Klubu Seniora. Pierwsza spotkanie po długiej przerwie spowodowanej epidemią.
Osoby nie zaszczepione dwukrotnie obowiązują maseczki i zachowanie dystansu.
Zapraszamy.
2021.04.19.
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^

      13 czerwca 2021 roku odbędą się uzupełniające wybory do Rady Gminy Przesmyki w okręgu wyborczym obejmującym ulicę Narutowicza i 11 Listopada miejscowości Przesmyki.
       Po śmierci Pawła Przesmyckiego /Członka Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego/, który w Radzie Gminy, jako Radny, reprezentował okręg wyborczy nr 13  koniecznym jest uzupełnienie składu Rady Gminy.
      Ze względu na epidemię koronawirusa termin wyborów kilkakrotnie przekładano. Wydaje się, że 13 czerwca br to termin ostateczny, nie będzie już zmieniany.
       Do wyborów uzupełniających zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Marka Czapskiego - Sołtysa wsi Przesmyki i Członka Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego, oraz Radosława Czapskiego - Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesmykach.
Mieszkańców ulic Narutowicza i 11 Listopada zachęcamy do udziału w wyborach.          
Niech zwycięży lepszy kandydat.

                  ^^^^^^^^^^^^^^^^


       Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Danusi Lipińskiej
z Raczyn naszej Koleżanki z Klubu Seniora.
         Straciliśmy miłą i aktywną członkinię Klubu.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Danusiu! będziemy o Tobie pamiętać w naszych modlitwach i wspomnieniach.
2021.04.28.
                      ^^^^^^^^^^^^^^^^


 
        Wszystkim seniorom i sympatykom Klubu Seniora pogodnych Świąt Wielkiej Nocy oraz ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA życzy Zarząd Klubu Seniora.
2021.04.01.
                   ^^^^^^^^^^^^^^^
      
        Informujemy, że termin Koncertu Wiedeńskiego ponownie został przełożony. Tym razem na dzień 14 października 2021 roku. Za rok.
       Zarząd Stowarzyszenia i Klubu Seniora zdecydował, że nie będziemy dłużej oczekiwać na koncert. Wystąpimy o zwrot kwoty wpłaconej na bilety. Podjęliśmy takie działanie. Jak otrzymamy pieniążki na konto, każdemu przekażemy wpłaconą na bilet kwotę.
No cóż - koronawirus skutecznie ograniczył wiele przedsięwzięć. Również naszych zamierzeń.
Ale... damy radę. Przetrwamy.
2020.11.02.
                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^
 
     Koncert Wiedeński w Centrum Kultury w Siedlcach planowany na dzień 17 kwietnia 2020 r.   przełożony został na dzień 13 listopada 2020 r. Bilety, które posiadamy będą ważne na koncert w nowym terminie.
2020.04.03.

                 ^^^^^^^^^^^^^^^


    Z powodu pandemii koronawirusa działalność Klubu Seniora zawieszona zostaje do odwołania.   
    

                            ^^^^^^^^^^^^^^^


       Podróżnik, fotograf i publicysta - Piotr Kowalczyk w dniu 6 marca 2020 r. o godz.11,30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach opowie seniorom o kobietach na trzech kontynentach.
Wstęp wolny. A temat ciekawy. Warto przyjść.

                             ^^^^^^^^^^^^^^


    Dnia 6 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz.11,30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się spotkanie członków Klubu Seniora. W programie wykład Wójta nt. "Gmina Przesmyki wczoraj-dzisiaj-jutro" oraz sprawy organizacyjno-towarzyskie.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich seniorów również niezrzeszonych w klubie.
  
                              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Spotkanie karnawałowe udało się. Udział wzięło ponad 40 osób. Atmosfera miła, atrakcje ciekawe, poczęstunek smaczny, a zaproszeni goście również bawili się wyśmienicie.                           

         Dnia 18 stycznia 2020 roku o godz.12-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się spotkanie karnawałowe dla członków Klubu Seniora oraz dla niezrzeszonych seniorów 60+ z terenu gminy Przesmyki. Biletem wstępu jest uiszczenie składki w wysokości 30 zł. Zapisy do dnia 12 stycznia 2020 r.  Składkę należy wpłacić do p.Elżbiety Saczuk lub Grażyny Paprockiej - pracownika Urzędu Gminy.
ZAPRASZAMY.


Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego 

życzy 

Zarząd StowarzyszeniaGminny Dzień Seniora już po raz trzeci odbył się 12 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach oraz w dniu 14 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Łysowie.

W programie było uroczyste powitanie seniorów i miłe życzenia złożone przez Wójta Gminy. Swoje wystąpienia Wójt kończył deklamacją poezji naszej noblistki - Wisławy Szymborskiej. Był to wiersz pt. "Oda do starości".

                                Co to za ży­cie bywa w mło­do­ści?
                                Nie czu­jesz ser­ca, wą­tro­by, ko­ści,
                                Śpisz jak za­bi­ty, po­pi­jasz gład­ko
                                I na­wet gło­wa boli cię rzad­ko.

                                                           Do­pie­ro człe­ku twój wiek doj­rza­ły
                                                           Od­sła­nia ży­cia urok wspa­nia­ły,
                                                           Gdy łyk po­wie­trza z wy­sił­kiem ła­piesz,
                                                           Rwie cię w ko­la­nach, na scho­dach sa­piesz,

                                   Ser­ce jak głu­pie szyb­ko ci bije,
                                   Lecz w każ­dej chwi­li czu­jesz, że ŻYJESZ!
                                   Więc nie na­rze­kaj z byle po­wo­du,
                                   Masz te­raz wszyst­ko, cze­go za mło­du

                                                           Nie do­świad­czy­łeś… Ale DOŻYŁEŚ!

                                                           Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie
                                                           Ciesz się dniem każdym! Miej wszystko w d…!!!


        Prezes Stowarzyszenia propagowała KOPERTY ŻYCIA wyjaśniając w jakim celu koperta służy. Wielu seniorów zgłosiło chęć posiadania koperty życia. Wszyscy zainteresowani otrzymają koperty po ich sprowadzeniu. 
Wiosna ach to ty ???


 Wiosna w naszej gminie zdjęcia z pod ręki i z pod oka pani Ani Kalickiej z Lipin

        Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego na swym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 12 marca 2019 r. podjęło następujące  inicjatywy:
-  zakupienia dla osób samotnych – mieszkańców gminy – KOPERTY ŻYCIA.
- zinwentaryzowania wszystkich kapliczek znajdujących się na terenie gminy; 
- udzielenia pomocy w opracowaniu i wydaniu książki o Przesmykach i okolicach. 
- powołania w gminie Klubu Seniora po uprzednim rozpoznaniu w terenie zainteresowania ze strony seniorów.


Informacja
Uprzejmie informuje się, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Przesmyckiego Stowarzyszenia postanowiono podjąć działania w kierunku powołania w gminie Klubu Seniora.
Celem Klubu byłoby uaktywnienie mieszkańców gminy – seniorów 60+ poprzez:
•    Cykliczne dyskusyjne spotkania z ciekawymi ludźmi;
•    Organizację imprez kulturalnych i sportowych dla seniorów;
•    Organizację wyjazdów na wycieczki, grzybobrania, ogniska w plenerze;
•    Warsztaty tematyczne i szkoleniowe ;
•    Itp. Działania.
Wybór kierunków działania i częstotliwość spotkań ustalać będą sami seniorzy – członkowie Klubu Seniora.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w działalności Klubu Seniora prosimy  o zgłaszanie się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. telefonicznie lub osobiście do Pani Grażyny Paprockiej – pracownika Urzędu Gminy Tel.25 6412322.
Zgłoszenie się na członka Klubu Seniora równoznaczne jest z aktywnym udziałem w działaniach Klubu oraz z opłacaniem składki członkowskiej – jeżeli składka takowa przez członków Klubu zostanie ustalona.

Senior wiejski nie musi być samotny. Udział w działaniu Klubu Seniora umożliwi kontakty z rówieśnikami, uatrakcyjni nasze życie!
     

     Jednocześnie przypominamy, że funkcjonuje internetowa strona Stowarzyszenia, na której umieszczamy wspomnienia seniorów. Wspomnienia nie muszą dot. tylko czasów wojennych. Mogą dot. różnych okresów społecznych i różnych wydarzeń z życia seniora.
Zapraszamy do podzielenia się swymi wspomnieniami i doświadczeniami życiowymi. Będą one ciekawą nauką dla młodego pokolenia.
Wspomnienia można spisać samemu lub umówić się i opowiedzieć . Spiszemy i po akceptacji opowiadającego – opublikujemy na stronie internetowej podając  autora wspomnień lub anonimowo.
W sprawie wspomnień, również należy kontaktować się z Panią Grażyną Paprocką – Tel.25 64 12 322 lub 25 64 12 311. Telefony Urzędu Gminy.
Serdecznie zapraszamy do współdziałania.


Przesmyki, dn. 12.03.2019r                                            Zarząd Stowarzyszenia                                                         
 
.W dniu 24 marca 2019 r. o godz.17-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym m.in. odbędą się wybory sołtysa wsi Przesmyki. Marek Czapski – członek naszego Stowarzyszenia – zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału i głosowania. Już wiadomo, że kandydatów będzie co najmniej 2-je, a głosować trzeba na kandydata najlepszego. 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA        

  

Znalezione obrazy dla zapytania z czego składa się super babcia         Podobny obraz                                                                                            ŻYCZYMY ZDROWIA I ŁASK BOŻYCH


                                                   


Na ten nadchodzący Nowy

Rok

Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

składa życzenia
                                                                   


       Warto odnotować, że w kwietniu 2018 r. zmarła 106-letnia mieszkanka Przesmyk – Jadwiga Przesmycka.  Była najstarszą mieszkanką gminy Przesmyki. W gminie nie było osoby,  która osiągnęłaby taki wiek.
 Inni długoletni mieszkańcy gminy dożyli
•    100 lata – Uziębło Helena;
•    98 lat – Józef Kaczyński;
•    101 lat – Ryszard Izdebski.
Jak informuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w gminie Przesmyki mieszka kilka osób, których wiek zbliża się do wieku – 100 lat.

Życzymy im 200 lat, bo przysłowiowe życzenie „100  lat” to już dla nich za mało.


                                       


        11 Listopada 2018 r. w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości   w Przesmykach odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie. Uroczysta Msza Święta, składanie wieńców i kwiatów na kopcu Józefa Piłsudskiego w Majówce oraz część artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Przesmykach i Łysowie.


                         

                                      

        1 listopada 2018 r. na święto Wszystkich Świętych pierwszy raz uczestnicy procesji mogli przejść po cmentarzu „suchą nogą”. Pozwoliła na to kostka brukowa, którą wyłożono cmentarne alejki . Inwestycję wykonano dzięki zapobiegliwości miejscowych księży i ofiarności parafian.. To ważna  dogodność dla wszystkich odwiedzających cmentarz parafialny.
                                

          W samorządowych wyborach, które odbyły się 21 października 2018 r. członkowie naszego Stowarzyszenia – Wawrzyniec Głuchowski i Paweł Przesmycki – uzyskali mandaty radnego gminy Przesmyki. Natomiast członek Stowarzyszenia – Andrzej Skolimowski po raz kolejny, w wyborach powszechnych i bezpośrednich wybrany został Wójtem Gminy uzyskując w pierwszej turze,  ponad 70% głosów. GRATULUJEMY!
          Drugi kandydat na wójta  – Robert Więckowski ,  ponownie musiał pogodzić  się    z porażką.                    


          14 października 2018 r. Zespół „Przesmyczanki” obchodził swoje 35 – lecie działalności. Wśród składających życzenia znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia – Barbara Leśniczuk powiedziała: „  Szanowne Jubilatki! 35 lat to szmat czasu i bardzo wiele wydarzeń. Dla ich upamiętnienia – jak wiecie – z inicjatywy Przesmyckiego Rozwoju Gospodarczego powstał film dokumentujący niektóre fakty z życia Zespołu. Myślę, że pozwoli on, w długie jesienne czy zimowe wieczory, odtworzyć historyczne już wydarzenia. Będzie on również dobrą pamiątką dla rodziny – dzieci, wnuków.        Każdy członek Zespołu oraz jego sympatycy otrzymali od Stowarzyszenia płytkę DVD z filmem o 35 latach działalności „Przesmyczanek” . Film nagrany został z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach  projektu p.n. Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy.

        Poza tym Stowarzyszenie ufundowało buteleczkę szampana /3 litrową/ aby wspólnie wznieść toast za 35 lat działalności Zespołu Przesmyczanki.
    Przesmyczanki otrzymały życzenia i kwiaty, upominki
•    od Wójta Gminy i samorządu gminnego;
•     od przedstawicieli straży pożarnej;
•    od   Matki chrzestnej Zespołu – Zofii Nowickiej;
•    od szefowej Podlaskiego Oddziału PTTK – Anny Kirchner;
•    od Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego;
•    od Sołtysa wsi Przesmyki – Marka Czapskiego;
•    od Radnego – Pawła Przesmyckiego;
•    od zaprzyjaźnionych zespołów folklorystycznych „Wiśniewianki” i „Chodowiacy”.

       W spotkaniu uczestniczyły dawne „Młode Przesmyczanki”, które zaprezentowały swój dawny repertuar.
To było miłe i serdeczne spotkanie przyjaciół.


Dziękujemy za 35 lat i życzymy następnych 35 lat działalności.

Wszystkiego dobrego !!"                          


        Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą: Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększanie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów gminy Przesmyki. Odbywają się cotygodniowe spotkania seniorów w Przesmykach i tego samego dnia – w Łysowie. Tematyka różnorodna i ciekawa, zachęcająca do udziału. Ostatnim tematem w dniu 15 listopada było „spotkanie z historią”. Prelegentem była Izabela Pucyk – członkini naszego Stowarzyszenia. W  interesujący sposób przedstawiła seniorom wybrane ciekawostki historii naszego terenu. Jest entuzjastką historii. Będziemy ją namawiać do usystematyzowania zebranego materiału i wydania opracowania książkowego. Byłaby to jedyna w swoim rodzaju książka o naszej „małej ojczyźnie”. Stowarzyszenie deklaruje swoją pomoc.


                                     


          W dniu 8 października 2017 r.  16-osobowa grupa członków Stowarzyszenia wybrała się busem na grzybobranie w lasy siemiatyckie. Każdy z uczestników wycieczki wrócił z pełnym koszykiem grzybów, albo z wieloma wrażeniami. Planowane ognisko nie doszło do skutku, bo pogoda „rozpłakała się”, ale… bigos wszystkim smakował, a ciasto pań Paprockich było wyśmienite.                                       


      Od 30 października 2018 r. Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego posiada własną stronę internetową. Została założona w ramach operacji realizowanej według   otwartego  konkursu ofert  w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nasz projekt nazwaliśmy: Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy. Strona internetowa powstała ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i środków Gminy Przesmyki.
Materiały, które umieszczać będziemy na portalu kwalifikować będzie  Zarząd Stowarzyszenia. Wykonawcą  będzie V-ce Prezes Stowarzyszenia – Ewa Boruta.
       Obecnie jesteśmy na etapie „budowania” strony.
       Otwarci jesteśmy na sugestie i propozycje. Na naszej stronie chcielibyśmy umieszczać informacje dot. aktualnego życia wsi i gminy Przesmyki,  to co dzieje się tu    i teraz, ciekawostki dot. naszej społeczności.