Aktualności - Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego


        Koncert Wiedeński w Centrum Kultury w Siedlcach planowany na dzień 17 kwietnia 2020 r.   przełożony został na dzień 13 listopada 2020 r. Bilety, które posiadamy będą ważne na koncert w nowym terminie.
2020.04.03.

                 ^^^^^^^^^^^^^^^


    Z powodu pandemii koronawirusa działalność Klubu Seniora zawieszona zostaje do odwołania.   
    

                            ^^^^^^^^^^^^^^^


       Podróżnik, fotograf i publicysta - Piotr Kowalczyk w dniu 6 marca 2020 r. o godz.11,30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach opowie seniorom o kobietach na trzech kontynentach.
Wstęp wolny. A temat ciekawy. Warto przyjść.

                             ^^^^^^^^^^^^^^


    Dnia 6 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz.11,30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się spotkanie członków Klubu Seniora. W programie wykład Wójta nt. "Gmina Przesmyki wczoraj-dzisiaj-jutro" oraz sprawy organizacyjno-towarzyskie.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich seniorów również niezrzeszonych w klubie.
  
                              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Spotkanie karnawałowe udało się. Udział wzięło ponad 40 osób. Atmosfera miła, atrakcje ciekawe, poczęstunek smaczny, a zaproszeni goście również bawili się wyśmienicie.                           

         Dnia 18 stycznia 2020 roku o godz.12-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się spotkanie karnawałowe dla członków Klubu Seniora oraz dla niezrzeszonych seniorów 60+ z terenu gminy Przesmyki. Biletem wstępu jest uiszczenie składki w wysokości 30 zł. Zapisy do dnia 12 stycznia 2020 r.  Składkę należy wpłacić do p.Elżbiety Saczuk lub Grażyny Paprockiej - pracownika Urzędu Gminy.
ZAPRASZAMY.


Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego 

życzy 

Zarząd StowarzyszeniaGminny Dzień Seniora już po raz trzeci odbył się 12 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach oraz w dniu 14 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Łysowie.

W programie było uroczyste powitanie seniorów i miłe życzenia złożone przez Wójta Gminy. Swoje wystąpienia Wójt kończył deklamacją poezji naszej noblistki - Wisławy Szymborskiej. Był to wiersz pt. "Oda do starości".

                                Co to za ży­cie bywa w mło­do­ści?
                                Nie czu­jesz ser­ca, wą­tro­by, ko­ści,
                                Śpisz jak za­bi­ty, po­pi­jasz gład­ko
                                I na­wet gło­wa boli cię rzad­ko.

                                                           Do­pie­ro człe­ku twój wiek doj­rza­ły
                                                           Od­sła­nia ży­cia urok wspa­nia­ły,
                                                           Gdy łyk po­wie­trza z wy­sił­kiem ła­piesz,
                                                           Rwie cię w ko­la­nach, na scho­dach sa­piesz,

                                   Ser­ce jak głu­pie szyb­ko ci bije,
                                   Lecz w każ­dej chwi­li czu­jesz, że ŻYJESZ!
                                   Więc nie na­rze­kaj z byle po­wo­du,
                                   Masz te­raz wszyst­ko, cze­go za mło­du

                                                           Nie do­świad­czy­łeś… Ale DOŻYŁEŚ!

                                                           Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie
                                                           Ciesz się dniem każdym! Miej wszystko w d…!!!


        Prezes Stowarzyszenia propagowała KOPERTY ŻYCIA wyjaśniając w jakim celu koperta służy. Wielu seniorów zgłosiło chęć posiadania koperty życia. Wszyscy zainteresowani otrzymają koperty po ich sprowadzeniu. 
Wiosna ach to ty ???


 Wiosna w naszej gminie zdjęcia z pod ręki i z pod oka pani Ani Kalickiej z Lipin

        Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego na swym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 12 marca 2019 r. podjęło następujące  inicjatywy:
-  zakupienia dla osób samotnych – mieszkańców gminy – KOPERTY ŻYCIA.
- zinwentaryzowania wszystkich kapliczek znajdujących się na terenie gminy; 
- udzielenia pomocy w opracowaniu i wydaniu książki o Przesmykach i okolicach. 
- powołania w gminie Klubu Seniora po uprzednim rozpoznaniu w terenie zainteresowania ze strony seniorów.


Informacja
Uprzejmie informuje się, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Przesmyckiego Stowarzyszenia postanowiono podjąć działania w kierunku powołania w gminie Klubu Seniora.
Celem Klubu byłoby uaktywnienie mieszkańców gminy – seniorów 60+ poprzez:
•    Cykliczne dyskusyjne spotkania z ciekawymi ludźmi;
•    Organizację imprez kulturalnych i sportowych dla seniorów;
•    Organizację wyjazdów na wycieczki, grzybobrania, ogniska w plenerze;
•    Warsztaty tematyczne i szkoleniowe ;
•    Itp. Działania.
Wybór kierunków działania i częstotliwość spotkań ustalać będą sami seniorzy – członkowie Klubu Seniora.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w działalności Klubu Seniora prosimy  o zgłaszanie się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. telefonicznie lub osobiście do Pani Grażyny Paprockiej – pracownika Urzędu Gminy Tel.25 6412322.
Zgłoszenie się na członka Klubu Seniora równoznaczne jest z aktywnym udziałem w działaniach Klubu oraz z opłacaniem składki członkowskiej – jeżeli składka takowa przez członków Klubu zostanie ustalona.

Senior wiejski nie musi być samotny. Udział w działaniu Klubu Seniora umożliwi kontakty z rówieśnikami, uatrakcyjni nasze życie!
     

     Jednocześnie przypominamy, że funkcjonuje internetowa strona Stowarzyszenia, na której umieszczamy wspomnienia seniorów. Wspomnienia nie muszą dot. tylko czasów wojennych. Mogą dot. różnych okresów społecznych i różnych wydarzeń z życia seniora.
Zapraszamy do podzielenia się swymi wspomnieniami i doświadczeniami życiowymi. Będą one ciekawą nauką dla młodego pokolenia.
Wspomnienia można spisać samemu lub umówić się i opowiedzieć . Spiszemy i po akceptacji opowiadającego – opublikujemy na stronie internetowej podając  autora wspomnień lub anonimowo.
W sprawie wspomnień, również należy kontaktować się z Panią Grażyną Paprocką – Tel.25 64 12 322 lub 25 64 12 311. Telefony Urzędu Gminy.
Serdecznie zapraszamy do współdziałania.


Przesmyki, dn. 12.03.2019r                                            Zarząd Stowarzyszenia                                                         
 
.W dniu 24 marca 2019 r. o godz.17-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym m.in. odbędą się wybory sołtysa wsi Przesmyki. Marek Czapski – członek naszego Stowarzyszenia – zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału i głosowania. Już wiadomo, że kandydatów będzie co najmniej 2-je, a głosować trzeba na kandydata najlepszego. 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA        

  

Znalezione obrazy dla zapytania z czego składa się super babcia         Podobny obraz                                                                                            ŻYCZYMY ZDROWIA I ŁASK BOŻYCH


                                                   


Na ten nadchodzący Nowy

Rok

Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

składa życzenia
                                                                   


       Warto odnotować, że w kwietniu 2018 r. zmarła 106-letnia mieszkanka Przesmyk – Jadwiga Przesmycka.  Była najstarszą mieszkanką gminy Przesmyki. W gminie nie było osoby,  która osiągnęłaby taki wiek.
 Inni długoletni mieszkańcy gminy dożyli
•    100 lata – Uziębło Helena;
•    98 lat – Józef Kaczyński;
•    101 lat – Ryszard Izdebski.
Jak informuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w gminie Przesmyki mieszka kilka osób, których wiek zbliża się do wieku – 100 lat.

Życzymy im 200 lat, bo przysłowiowe życzenie „100  lat” to już dla nich za mało.


                                       


        11 Listopada 2018 r. w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości   w Przesmykach odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie. Uroczysta Msza Święta, składanie wieńców i kwiatów na kopcu Józefa Piłsudskiego w Majówce oraz część artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Przesmykach i Łysowie.


                         

                                      

        1 listopada 2018 r. na święto Wszystkich Świętych pierwszy raz uczestnicy procesji mogli przejść po cmentarzu „suchą nogą”. Pozwoliła na to kostka brukowa, którą wyłożono cmentarne alejki . Inwestycję wykonano dzięki zapobiegliwości miejscowych księży i ofiarności parafian.. To ważna  dogodność dla wszystkich odwiedzających cmentarz parafialny.
                                

          W samorządowych wyborach, które odbyły się 21 października 2018 r. członkowie naszego Stowarzyszenia – Wawrzyniec Głuchowski i Paweł Przesmycki – uzyskali mandaty radnego gminy Przesmyki. Natomiast członek Stowarzyszenia – Andrzej Skolimowski po raz kolejny, w wyborach powszechnych i bezpośrednich wybrany został Wójtem Gminy uzyskując w pierwszej turze,  ponad 70% głosów. GRATULUJEMY!
          Drugi kandydat na wójta  – Robert Więckowski ,  ponownie musiał pogodzić  się    z porażką.                    


          14 października 2018 r. Zespół „Przesmyczanki” obchodził swoje 35 – lecie działalności. Wśród składających życzenia znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia – Barbara Leśniczuk powiedziała: „  Szanowne Jubilatki! 35 lat to szmat czasu i bardzo wiele wydarzeń. Dla ich upamiętnienia – jak wiecie – z inicjatywy Przesmyckiego Rozwoju Gospodarczego powstał film dokumentujący niektóre fakty z życia Zespołu. Myślę, że pozwoli on, w długie jesienne czy zimowe wieczory, odtworzyć historyczne już wydarzenia. Będzie on również dobrą pamiątką dla rodziny – dzieci, wnuków.        Każdy członek Zespołu oraz jego sympatycy otrzymali od Stowarzyszenia płytkę DVD z filmem o 35 latach działalności „Przesmyczanek” . Film nagrany został z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach  projektu p.n. Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy.

        Poza tym Stowarzyszenie ufundowało buteleczkę szampana /3 litrową/ aby wspólnie wznieść toast za 35 lat działalności Zespołu Przesmyczanki.
    Przesmyczanki otrzymały życzenia i kwiaty, upominki
•    od Wójta Gminy i samorządu gminnego;
•     od przedstawicieli straży pożarnej;
•    od   Matki chrzestnej Zespołu – Zofii Nowickiej;
•    od szefowej Podlaskiego Oddziału PTTK – Anny Kirchner;
•    od Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego;
•    od Sołtysa wsi Przesmyki – Marka Czapskiego;
•    od Radnego – Pawła Przesmyckiego;
•    od zaprzyjaźnionych zespołów folklorystycznych „Wiśniewianki” i „Chodowiacy”.

       W spotkaniu uczestniczyły dawne „Młode Przesmyczanki”, które zaprezentowały swój dawny repertuar.
To było miłe i serdeczne spotkanie przyjaciół.


Dziękujemy za 35 lat i życzymy następnych 35 lat działalności.

Wszystkiego dobrego !!"                          


        Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą: Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększanie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów gminy Przesmyki. Odbywają się cotygodniowe spotkania seniorów w Przesmykach i tego samego dnia – w Łysowie. Tematyka różnorodna i ciekawa, zachęcająca do udziału. Ostatnim tematem w dniu 15 listopada było „spotkanie z historią”. Prelegentem była Izabela Pucyk – członkini naszego Stowarzyszenia. W  interesujący sposób przedstawiła seniorom wybrane ciekawostki historii naszego terenu. Jest entuzjastką historii. Będziemy ją namawiać do usystematyzowania zebranego materiału i wydania opracowania książkowego. Byłaby to jedyna w swoim rodzaju książka o naszej „małej ojczyźnie”. Stowarzyszenie deklaruje swoją pomoc.


                                     


          W dniu 8 października 2017 r.  16-osobowa grupa członków Stowarzyszenia wybrała się busem na grzybobranie w lasy siemiatyckie. Każdy z uczestników wycieczki wrócił z pełnym koszykiem grzybów, albo z wieloma wrażeniami. Planowane ognisko nie doszło do skutku, bo pogoda „rozpłakała się”, ale… bigos wszystkim smakował, a ciasto pań Paprockich było wyśmienite.                                       


      Od 30 października 2018 r. Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego posiada własną stronę internetową. Została założona w ramach operacji realizowanej według   otwartego  konkursu ofert  w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nasz projekt nazwaliśmy: Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy. Strona internetowa powstała ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i środków Gminy Przesmyki.
Materiały, które umieszczać będziemy na portalu kwalifikować będzie  Zarząd Stowarzyszenia. Wykonawcą  będzie V-ce Prezes Stowarzyszenia – Ewa Boruta.
       Obecnie jesteśmy na etapie „budowania” strony.
       Otwarci jesteśmy na sugestie i propozycje. Na naszej stronie chcielibyśmy umieszczać informacje dot. aktualnego życia wsi i gminy Przesmyki,  to co dzieje się tu    i teraz, ciekawostki dot. naszej społeczności.