Aktualności - z życia gminy
Wiosna ach to ty ???


 Wiosna w naszej gminie zdjęcia z pod ręki i z pod oka pani Ani Kalickiej z Lipin

Zarząd Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego na swym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 12 marca 2019 r. podjął następujące  inicjatywy:
-  zakupienia dla osób samotnych – mieszkańców gminy – KOPERTY ŻYCIA. Wpłynie to na lepszą opiekę nad nimi;
- zinwentaryzowania wszystkich kapliczek znajdujących się na terenie gminy; 
- udzielenia pomocy w opracowaniu i wydaniu książki o Przesmykach i okolicach. 
- powołania w gminie Klubu Seniora po uprzednim rozpoznaniu w terenie zainteresowania ze strony seniorów.

Informacja
Uprzejmie informuje się, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Przesmyckiego Stowarzyszenia postanowiono podjąć działania w kierunku powołania w gminie Klubu Seniora.
Celem Klubu byłoby uaktywnienie mieszkańców gminy – seniorów 60+ poprzez:
•    Cykliczne dyskusyjne spotkania z ciekawymi ludźmi;
•    Organizację imprez kulturalnych i sportowych dla seniorów;
•    Organizację wyjazdów na wycieczki, grzybobrania, ogniska w plenerze;
•    Warsztaty tematyczne i szkoleniowe ;
•    Itp. Działania.
Wybór kierunków działania i częstotliwość spotkań ustalać będą sami seniorzy – członkowie Klubu Seniora.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w działalności Klubu Seniora prosimy  o zgłaszanie się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. telefonicznie lub osobiście do Pani Grażyny Paprockiej – pracownika Urzędu Gminy Tel.25 6412322.
Zgłoszenie się na członka Klubu Seniora równoznaczne jest z aktywnym udziałem w działaniach Klubu oraz z opłacaniem składki członkowskiej – jeżeli składka takowa przez członków Klubu zostanie ustalona.
      Jednocześnie przypominamy, że funkcjonuje internetowa strona Stowarzyszenia, na której umieszczamy wspomnienia seniorów. Wspomnienia nie muszą dot. tylko czasów wojennych. Mogą dot. różnych okresów społecznych i różnych wydarzeń z życia seniora.
Zapraszamy do podzielenia się swymi wspomnieniami i doświadczeniami życiowymi. Będą one ciekawą nauką dla młodego pokolenia.
Wspomnienia można spisać samemu lub umówić się i opowiedzieć . Spiszemy i po akceptacji opowiadającego – opublikujemy na stronie internetowej podając  autora wspomnień lub anonimowo.
W sprawie wspomnień, również należy kontaktować się z Panią Grażyną Paprocką – Tel.25 64 12 322 lub 25 64 12 311. Telefony Urzędu Gminy.
Serdecznie zapraszamy do współdziałania.
 Senior wiejski nie musi być samotny. Udział w działaniu Klubu Seniora umożliwi kontakty z rówieśnikami, uatrakcyjni nasze życie!

                                                                                                        Zarząd Stowarzyszenia
 
Przesmyki, dn. 12.03.2019r.W dniu 24 marca 2019 r. o godz.17-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym m.in. odbędą się wybory sołtysa wsi Przesmyki. Marek Czapski – członek naszego Stowarzyszenia – zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału i głosowania. Już wiadomo, że kandydatów będzie co najmniej 2-je, a głosować trzeba na kandydata najlepszego. 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA        

  

Znalezione obrazy dla zapytania z czego składa się super babcia         Podobny obraz                                                                                            ŻYCZYMY ZDROWIA I ŁASK BOŻYCH


                                                   


Na ten nadchodzący Nowy

Rok

Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

składa życzenia
                                                                   


       Warto odnotować, że w kwietniu 2018 r. zmarła 106-letnia mieszkanka Przesmyk – Jadwiga Przesmycka.  Była najstarszą mieszkanką gminy Przesmyki. W gminie nie było osoby,  która osiągnęłaby taki wiek.
 Inni długoletni mieszkańcy gminy dożyli
•    100 lata – Uziębło Helena;
•    98 lat – Józef Kaczyński;
•    101 lat – Ryszard Izdebski.
Jak informuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w gminie Przesmyki mieszka kilka osób, których wiek zbliża się do wieku – 100 lat.

Życzymy im 200 lat, bo przysłowiowe życzenie „100  lat” to już dla nich za mało.


                                       


        11 Listopada 2018 r. w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości   w Przesmykach odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie. Uroczysta Msza Święta, składanie wieńców i kwiatów na kopcu Józefa Piłsudskiego w Majówce oraz część artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Przesmykach i Łysowie.


                         

                                      

        1 listopada 2018 r. na święto Wszystkich Świętych pierwszy raz uczestnicy procesji mogli przejść po cmentarzu „suchą nogą”. Pozwoliła na to kostka brukowa, którą wyłożono cmentarne alejki . Inwestycję wykonano dzięki zapobiegliwości miejscowych księży i ofiarności parafian.. To ważna  dogodność dla wszystkich odwiedzających cmentarz parafialny.
                                

          W samorządowych wyborach, które odbyły się 21 października 2018 r. członkowie naszego Stowarzyszenia – Wawrzyniec Głuchowski i Paweł Przesmycki – uzyskali mandaty radnego gminy Przesmyki. Natomiast członek Stowarzyszenia – Andrzej Skolimowski po raz kolejny, w wyborach powszechnych i bezpośrednich wybrany został Wójtem Gminy uzyskując w pierwszej turze,  ponad 70% głosów. GRATULUJEMY!
          Drugi kandydat na wójta  – Robert Więckowski ,  ponownie musiał pogodzić  się    z porażką.                    


          14 października 2018 r. Zespół „Przesmyczanki” obchodził swoje 35 – lecie działalności. Wśród składających życzenia znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia – Barbara Leśniczuk powiedziała: „  Szanowne Jubilatki! 35 lat to szmat czasu i bardzo wiele wydarzeń. Dla ich upamiętnienia – jak wiecie – z inicjatywy Przesmyckiego Rozwoju Gospodarczego powstał film dokumentujący niektóre fakty z życia Zespołu. Myślę, że pozwoli on, w długie jesienne czy zimowe wieczory, odtworzyć historyczne już wydarzenia. Będzie on również dobrą pamiątką dla rodziny – dzieci, wnuków.        Każdy członek Zespołu oraz jego sympatycy otrzymali od Stowarzyszenia płytkę DVD z filmem o 35 latach działalności „Przesmyczanek” . Film nagrany został z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach  projektu p.n. Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy.

        Poza tym Stowarzyszenie ufundowało buteleczkę szampana /3 litrową/ aby wspólnie wznieść toast za 35 lat działalności Zespołu Przesmyczanki.
    Przesmyczanki otrzymały życzenia i kwiaty, upominki
•    od Wójta Gminy i samorządu gminnego;
•     od przedstawicieli straży pożarnej;
•    od   Matki chrzestnej Zespołu – Zofii Nowickiej;
•    od szefowej Podlaskiego Oddziału PTTK – Anny Kirchner;
•    od Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego;
•    od Sołtysa wsi Przesmyki – Marka Czapskiego;
•    od Radnego – Pawła Przesmyckiego;
•    od zaprzyjaźnionych zespołów folklorystycznych „Wiśniewianki” i „Chodowiacy”.

       W spotkaniu uczestniczyły dawne „Młode Przesmyczanki”, które zaprezentowały swój dawny repertuar.
To było miłe i serdeczne spotkanie przyjaciół.


Dziękujemy za 35 lat i życzymy następnych 35 lat działalności.

Wszystkiego dobrego !!"                          


        Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą: Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększanie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów gminy Przesmyki. Odbywają się cotygodniowe spotkania seniorów w Przesmykach i tego samego dnia – w Łysowie. Tematyka różnorodna i ciekawa, zachęcająca do udziału. Ostatnim tematem w dniu 15 listopada było „spotkanie z historią”. Prelegentem była Izabela Pucyk – członkini naszego Stowarzyszenia. W  interesujący sposób przedstawiła seniorom wybrane ciekawostki historii naszego terenu. Jest entuzjastką historii. Będziemy ją namawiać do usystematyzowania zebranego materiału i wydania opracowania książkowego. Byłaby to jedyna w swoim rodzaju książka o naszej „małej ojczyźnie”. Stowarzyszenie deklaruje swoją pomoc.


                                     


          W dniu 8 października 2017 r.  16-osobowa grupa członków Stowarzyszenia wybrała się busem na grzybobranie w lasy siemiatyckie. Każdy z uczestników wycieczki wrócił z pełnym koszykiem grzybów, albo z wieloma wrażeniami. Planowane ognisko nie doszło do skutku, bo pogoda „rozpłakała się”, ale… bigos wszystkim smakował, a ciasto pań Paprockich było wyśmienite.                                       


      Od 30 października 2018 r. Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego posiada własną stronę internetową. Została założona w ramach operacji realizowanej według   otwartego  konkursu ofert  w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nasz projekt nazwaliśmy: Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy. Strona internetowa powstała ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i środków Gminy Przesmyki.
Materiały, które umieszczać będziemy na portalu kwalifikować będzie  Zarząd Stowarzyszenia. Wykonawcą  będzie V-ce Prezes Stowarzyszenia – Ewa Boruta.
       Obecnie jesteśmy na etapie „budowania” strony.
       Otwarci jesteśmy na sugestie i propozycje. Na naszej stronie chcielibyśmy umieszczać informacje dot. aktualnego życia wsi i gminy Przesmyki,  to co dzieje się tu    i teraz, ciekawostki dot. naszej społeczności.