Księga Wspomnień

Gmina Przesmyki to teren gdzie działo się i dzieje wiele ciekawych wydarzeń. Mieszka tu wiele aktywnych i ciekawych osób. Chcąc zachować w pamięci elementy tradycji kulturalnej gminy i regionu będziemy je formułować i zapisywać. Wiele ludzi odchodzi i zabiera ze sobą swoje doświadczenia, ciekawe przeżycia z różnych okresów – czasu komunistycznych rządów, stanu wojennego itp. A "życie pisze najciekawsze scenariusze". Właśnie - te najciekawsze - będziemy spisywać i udostępniać na stronie internetowej.
Wspomnienia seniorów -  oprócz niejednokrotnie historycznych już wydarzeń, będą  dla młodych ludzi informacją o tradycjach gminy i regionu, oraz "kopalnią" doświadczeń życiowych, z których można czerpać nauki.
Internetowa Księga Wspomnień Seniorów będzie mieć  najważniejszy aspekt: historyczny; dla młodych ludzi - wychowawczy, a dla samych seniorów - psychologiczny.

Zapraszamy do udziału wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia, którzy  nie chcą być zapomniani. Autorzy wspomnień mogą być anonimowi, bądź też podpisani pseudonimem. Przygotowany do umieszczenia w Księdze tekst, będzie autoryzowany.

Z Zespołem Redakcyjnym można się kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem: