Zarząd - Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego


Kadencja 2017-2023

 

Zarząd Stowarzyszenia

Barbara Leśniczuk - Prezes Zarządu
Ewa Boruta - Vice Prezes Zarządu
Helena Prokopiuk - Sekretarz Zarządu
Grażyna Paprocka – Skarbnik Zarządu
Elżbieta Kałucka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Wawrzyniec Głuchowski   - Przewodniczący Komisji
Małgorzata Zych  - Sekretarz Komisji
Stanisław Lipiński – Członek Komisji


Kadencja 2010-2016
Zarząd Stowarzyszenia


Helena Prokopiuk - Prezes Zarządu
Ewa Boruta - Vice Prezes Zarządu
Grażyna Paprocka – Skarbnik Zarządu
Barbara Leśniczuk - Sekretarz Zarządu
Elżbieta Kałucka - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna

Wawrzyniec Głuchowski - Przewodniczący Komisji
Jerzy Dmowski - Sekretarz Komisji
Grzegorz Lipiński – Członek Komisji