Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

Kadencja 2017-2023


Zarząd Stowarzyszenia

Barbara Leśniczuk - Prezes Zarządu
Ewa Boruta - Wiceprezes Zarządu
Helena Prokopiuk - Sekretarz Zarządu
Grażyna Paprocka – Skarbnik Zarządu
Elżbieta Kałucka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Wawrzyniec Głuchowski   - Przewodniczący Komisji
Małgorzata Zych - Sekretarz Komisji
Stanisław Lipiński – Członek KomisjiKadencja 2010-2016

Zarząd Stowarzyszenia

Helena Prokopiuk - Prezes Zarządu
Ewa Boruta - Wiceprezes Zarządu
Grażyna Paprocka – Skarbnik Zarządu
Barbara Leśniczuk - Sekretarz Zarządu
Elżbieta Kałucka - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna

Wawrzyniec Głuchowski - Przewodniczący Komisji
Jerzy Dmowski - Sekretarz Komisji
Grzegorz Lipiński – Członek Komisji


Zadzwoń do nas