Skład Zespołu

           

     
 SZEFOWA ZESPOŁU "PRZESMYCZANKI" - HELENA PROKOPIUK


     Helena Prokopiuk to znana postać w naszym gminnym przesmyckim środowisku. Jej wieloletnia działalność społeczna uprawnia do określenia, że jest wiejską liderką.
     Podczas 60-letniej działalności społecznej pełniła przeróżne funkcje. Była:
•    Radną gminy
•    Członkiem Rady Sołeckiej,
•    Ławnikiem sądowym,
•    Członkiem Rady Głównej KGW
•    Przewodniczącą Rady Powiatowej KGW
•    Członkiem władz Regionalnej Oddziału PTTK
•    Członkinią, a w pewnych okresach – przewodniczącą KGW Przesmyki,
•    Prezesem Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego.
     Za swą społeczną działalność  p. Prokopiuk otrzymała wiele podziękowań, słów uznania, dyplomów, odznaczeń i wyróżnień. A oto niektóre z nich:
•    1984 r. – Srebrny Krzyż Zasługi nadany uchwałą Rady Państwa;
•    1988 r. – Zasłużony Pracownik   Rolnictwa – odznaka nadana przez Ministerstwo       Rolnictwa, Leśnictwa  i Gospodarki Żywnościowej;
•    1992 r. – Odznaka „Za zasługi dla Kółek Rolniczych” przyznana uchwałą Zarządu          Krajowego KRiOR;
•    1996 r. – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki;
•    1997 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – postanowienie Prezydenta RP;
•    1998 r.wrzesień – odznaka za zasługi dla turystyki nadana przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki;
•    1998 r. październik – odznaka honorowa Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
•    1998 r. listopad – Honorowa odznaka PTTK przyznana uchwałą Zarządu Głównego PTTK;
•    2001 r. – nagroda Starosty Siedleckiego za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki;
•    2003 r. – Złota honorowa odznaka PTTK – Zarząd Główny PTTK;
•    2018 r. – honorowa odznaka za wybitne zasługi na rzecz Oddziału PTTK „Podlasie”;
•    Order serce matki – nie wiem kiedy? Może pamiętasz.

          Dla p.Heleny nadrzędna była funkcja szefowej Śpiewaczego Zespołu Folklorystycznego „Przesmyczanki”. Zespół prowadzi od 35 lat – od początku jego istnienia. Jest to dla pani Lili (bo tak Ją nazywają przyjaciele) „trzecie dziecko”. Jako szefowa zespołu nadzoruje i trzyma „rękę na pulsie”. Dba o rozwój zespołu, zaprasza, zachęca i poszukuje nowych członków do zespołu, angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych w których uczestniczy zespół, dba o dobrą atmosferę, stara się aby członkinie zespołu mogły uczestniczyć w wycieczkach, warsztatach - atrakcyjnych i wydarzeniach będących rekompensatą za trud uczestniczenia w próbach i występach.
            
  Pani  Lila – niejednokrotnie – z własnych środków, finansuje zakup napojów, słodyczy, owoców, które zawsze znajdują się na stole podczas spotkań Zespołu.
             Potrafiła i potrafi uzyskać środki finansowe na wyjazdy i uczestnictwo Zespołu w różnych kulturalnych wydarzeniach – przeglądach, konkursach, itp.
             To dzięki p.Prokopiuk zespół funkcjonuje 35 lat dając koncerty w kraju i za granicą.

Dziękujemy za wieloletni wysiłek i trud włożony w prowadzenie  "Przesmyczanek”, za zaangażowanie, oddanie, współpracę. 

Dużo zdrowia i sił oraz sukcesów w realizacji swojej pracy!

    KIEROWNIK MUZYCZNY ZESPOŁU PRZESMYCZANKI" - STANISŁAW WRÓBLEWSKI

      

Pan Stanisław Wróblewski (65 lat) instruktor muzyki II kategorii Amatorskiego Ruchu Artystycznego, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Siedlcach w klasie instrumentalnej – trąbka i instrumenty klawiszowe. Od 35 lat związany z gminą Przesmyki.
        Jako młody nauczyciel muzyki ,w listopadzie 1983 roku, rozpoczął pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach. Był instruktorem muzyki. Następnie – od 1 września 1984 r. został dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i jednocześnie  nauczycielem muzyki w szkole w Przesmykach. W  sierpniu 1988 roku przeniósł się do pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie -w miejscu zamieszkania . Dalszą pracę zawodową pan Wróblewski realizował już poza gminą Przesmyki.           
       Mimo zmiany miejsca pracy zawodowej pan Stasio nie zmienia swojej pasji do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego – zespołu folklorystycznego „Przesmyczanki” który prowadzi od 1983 roku tj. od jego formalnego powstania do chwili obecnej (2018 r). Pan Wróblewski jest kierownikiem muzycznym zespołu „Przesmyczanki” i członkiem trzyosobowej kapeli ludowej asystującej zespołowi. Przygotowuje zespół do występów, koncertów, udziału w konkursach, przeglądach. Jest autorem wszystkich scenariuszy i opracowań muzycznych, doboru repertuaru.
Zdolności wokalne członkiń zespołu „Przesmyczanki” nie miałyby takiego  brzmienia, takich wartości artystycznych, gdyby nie „szlifowanie” ich przez pana Wróblewskiego. To on przez 35 lat z różnymi solistkami  i zespołem ćwiczył  poprawność i „urodę” wokalu. Dzięki Jego wysiłkowi i umiejętnościom muzycznym Zespół „Przesmyczanki” w latach 80-tych  i później – był jednym z najlepszych zespołów ludowych w dawnym województwie siedleckim.
         Warto podkreślić, że pracując od 1988 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie pan Wróblewski
•    prowadzi zespół ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy z przedwojenną tradycją;
•    założył i prowadził sekcję muzyczną  nauki gry na instrumentach klawiszowych, gdzie wyedukował ok.60 absolwentów, którzy w różnych formach prowadzą działalność muzyczną;
•    występował z kabaretem „Turbo” działającym przy GOK-u w Wiśniewie;
•    był akompaniatorem zespołu ludowego „Trzy pokolenia” działającym w Domanicach.
        Za swoją twórczą pracę artystyczną otrzymał wiele słów uznania, nagród i wyróżnień m.in.

- w 1990 r. II miejsce w wojewódzkim konkursie na scenariusze kolędnicze;
- w 2000 r. nagrodę Starosty Siedleckiego za współpracę i wymianę kulturalną ze starostwem w Niemczech; 
-  w 2018 r. nagrodę specjalną Wójta Gminy Wiśniew z okazji 600-lecia wsi Wiśniew.

Zespoły ludowe prowadzone przez pana Wróblewskiego otrzymują liczne nagrody oraz zajmują czołowe miejsca na przeglądach, festiwalach, koncertach…

      

Pan Stanisław jest autorem opracowania i nagrania pieśni ludowej „Pod Siedlcami w Wiśniewie” oraz współautorem filmu o 35-latach działalności Folklorystycznego Zespołu „Przesmyczanki”.
          Obecnie jest na zasłużonej emeryturze, co nie znaczy, że emerytura dotyczy Jego działalności muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego. Na ile zdrowie pozwala, nadal pracuje z zespołami ludowymi w dwóch gminach – w Przesmykach i w Wiśniewie, prowadząc je muzycznie z pełną pasją, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.


         

Dziękujemy za wieloletnią współpracę i wysiłek w muzycznym prowadzeniu zespołu „Przesmyczanki”, za przepiękne koncerty, za wszystkie doznania, osiągnięcia, nagrody zespołu!
Dużo zdrowia i sił oraz sukcesów w realizacji swojej pasji – amatorskim folklorze ludowym!

           ELŻBIETA SACZUK - WIELOLETNI KRONIKARZ ZESPOŁU

Przez wiele lat dokumentuje działalność Zespołu "Przesmyczanki". Sporządziła pięć opasłych tomów ze szczegółowymi informacjami i zdjęciami o działalności Zespołu, występach, wyjazdach. Wszystkim tym czym "żyły" członkinie Zespołu przez 35 lat działalności. Jej  niełatwa praca na rzecz Zespołu pozwoli poznać działalność Zespołu następnym pokoleniom.

Przez 35 lat istnienia "Przesmyczanek" przez zespół przewinęło się wiele osób.
Poniżej wszyscy, którzy dłużej lub krócej ale śpiewali w zespole.
SKŁAD ZESPOŁU GRUPA MŁODZIEŻOWA
1. Prokopiuk Helena – szefowa zespołu 1. Bielińska Marta
2. Bobowicz Franciszka 2. Borkowska Patrycja
3. Boruta Jadwiga 3. Chęcińska Nina
4. Czapska Grażyna 4. Czarnocka Anita
5. Dąbrowska Władysława 5. Czarnocka Karolina
6. Dmowska Krystyna 6. Czarnocka Kinga
7. Głuchowska Bogumiła 7. Czarnocka Monika
8. Kostecka Janina 8. Deniszewska Wioletta
9. Kozułko Bogumiła 9. Dmowska Beata
10. Krasnodębska Felicja - solistka 10. Dmowska Małgorzata
11. Krawczyk Zofia 11. Godzik Monika
12. Kruszewska Regina 12. Jakubowska Agnieszka
13. Krzymowska Wiesława 13. Kiriczenko Paula
14. Kurowska Alicja 14. Kozos Joanna
15. Lewczuk Agnieszka 15. Kukawska Paulina
16. Lewczuk Danuta 16. Kruszewska Wiesława
17. Lipińska Halina 17. Leśniczuk Ewa
18. Lipińska Stanisława 18. Łęczycka Karina
19. Lipińska Wanda 19. Ługowska Kinga
20. Majsak Felicja 20. Majsak Anna
21. Maksymowicz Jadwiga 21. Papakul Joanna
22. Michalak Urszula 22. Papakul Katarzyna
23. Nasiłowski Tadeusz 23. Papakul Maria
24. Rosa Genowefa 24. Papakul Zofia
25. Rzewuska Anna 25. Paprocka Małgorzata
26. Saczuk Elżbieta 26. Paszyńska Halina
27. Sobiczewska Stanisława 27. Prokopiuk Dominika
28. Sokulska Krystyna
28. Prokopiuk Ewa
29. Skolimowska Danuta 29. Rzewuska Barbara
30. Skorupska Irena 30. Skolimowska Angelika
31. Szewczuk Wiesława 31. Sujkowska Karolina
32. Tarkowska Elżbieta 32. Szopka Aleksandra
33. Tarkowska Halina 33. Tarkowska Anna
34. Twarowska Lucyna 34. Tarkowska Katarzyna
35. Trębicka Teresa 35. Toczyska Ewelina
36. Wysocka Bogumiła 36. Wyrozębska Aleksandra
37. Wyrozębska Maria – solistka 37. Wyrozębska Izabela
38. Zalewska Maria 38. Wyrozębska Paulina
39. Zalewska Janina
40. Zalewska Zofia


SKŁAD KAPELI


   
            1. Wróblewski Stanisław – kierownik akordeon
            2. Dąbrowski Mariusz – bęben
            3. Koziej Bronisław – klarnet
            4. Ługowski Zbigniew – bęben
            5. Pszczel Jan – skrzypce
            6. Skolimowski Waldemar – klarnet bęben
            7. Tarkowski Zygmunt – skrzypce
            8. Wasiluk Stanisław – bęben skrzypce
            9. Wolanin Kazimierz – skrzypce
            10. Wyrozębski Stefan – bęben


                    Znalezione obrazy dla zapytania przesmyki prokopiuk helena


Obecny skład zespołu

Zadzwoń do nas