Misja - Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu, kultury fizycznej i turystyki,
  2. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie wsi i gminy Przesmyki,
  3. Rozwój świadomości obywatelskiej, szczególnie w zakresie świadomości ekologicznej,
  4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy społecznej oraz seniorom,
  5. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat historii miejscowości i gminy Przesmyki,
  6. Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców wsi i gminy Przesmyki poprzez jego rozwój gospodarczy,
  7. Patronat nad działalnością miejscowych organizacji, związków czy  zespołów, które w swoich programach działania upowszechniają folklor wiejski, promują wieś i gminę Przesmyki,
  8. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
  9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i publiczne.

Zadzwoń do nas