Księga Wspomnień - Platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkanców gminy.


    Gmina Przesmyki to teren gdzie działo się i dzieje wiele ciekawych wydarzeń. Mieszka tu wiele aktywnych i ciekawych osób. Chcąc zachować w pamięci elementy tradycji kulturalnej gminy i regionu będziemy je formułować i zapisywać. Wiele ludzi odchodzi i zabiera ze sobą swoje doświadczenia, ciekawe przeżycia z różnych okresów – czasu komunistycznych rządów, stanu wojennego itp. A "życie pisze najciekawsze scenariusze". Właśnie - te najciekawsze - będziemy spisywać i udostępniać na stronie internetowej.
    Wspomnienia seniorów -  oprócz niejednokrotnie historycznych już wydarzeń, będą  dla młodych ludzi informacją o tradycjach gminy i regionu, oraz "kopalnią" doświadczeń życiowych, z których można czerpać nauki.
Internetowa Księga Wspomnień Seniorów będzie mieć  najważniejszy aspekt: historyczny; dla młodych ludzi - wychowawczy, a dla samych seniorów - psychologiczny.
    Zapraszamy do udziału wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia, którzy  nie chcą być zapomniani. Autorzy wspomnień mogą być anonimowi, bądź też podpisani pseudonimem. Przygotowany do umieszczenia w Księdze tekst, będzie autoryzowany.
    Z Zespołem Redakcyjnym można się kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem:

  • p.Grażyny Paprockiej pracującej w  Urzędzie Gminy Tel. 25 641 23 22,
  • p.Małgorzaty Zych pracującej w Banku Spółdzielczym Tel. 25 641 23 79Wspomnienie wojenne rolnika

wysłuchała Barbara Leśniczuk

Jak GOK powstał

wysłuchała Grażyna Paprocka

Droga do Zawad

wysłuchała Małgorzata Zych

Lata okupacji niemieckiej

wysłuchała Elżbieta Saczuk

Lata szkolne

wspomina Elżbieta Saczuk

GS co to takiego

wysłuchała Grażyna Paprocka

Tych lat nie odda nikt

wysłuchała Izabele Pucyk

Lata okupacji

wspomina Bogumiła Głuchowska

Elektryfikacja

wysłuchała Grażyna Paprocka

Kiedyś było lepiej

wysłuchała Izabela Pucyk

Szkoła Podstawowa

wspomina Wiesława Krzymowska

Wspomnienie wojenne

wspomnienie anonimowe

Jak zabierali Tatę

wspomnienie anonimowe

Na roboty w Niemczech

wspomnienie anonimowe

List

wysłuchała  Barbara Leśniczuk

Moja matka

wspomnienie  anonimowe